İngilizce programımızda amaç olarak; çocuklara başka bir dilin varlığını anlatma, bu alanda kulak - dil alışkanlığını kazandırma, günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri anlama ve kullanmaları hedeflenmiştir. Anadilimizi öğrenirken; duyduğumuz her şeyi “Taklit” ve “Tekrar” ederiz. Konuşmaya başlarken önce sesleri, ardından kelimeleri ve en sonunda da cümleleri söyleriz. Önce dinler, sonra konuşuruz. Çocuklar sadece dilini kullanır. Fiillerden, dilbilgisi kurallarından ve isimlerinden haberleri yoktur. Buna rağmen dili “mükemmel” bir şekilde öğrenebilirler. Onlar İngilizce’ yi “yabancı” bir dil olarak algılamazlar. Bunun içindir ki, ikinci dili de anadillerini öğrendikleri gibi saydığımız bu yollardan edinirler. Okulumuzda İngilizceyi çocuklara; eğlendirerek ilgilerini çekecek şekilde, somut ve görsel materyaller desteğiyle, cdler- kartlar yardımıyla, oyunlarla, şarkılarla ve çeşitli etkinliklerle öğretiyoruz.